Samobieżna wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze Crotale

Samobieżna wyrzutnia rakiet ziemia-powietrze CROTALE jest częścią systemu opracowanego pod koniec lat 60. przez francuską firmę Thomson-CSF na zlecenie armii Republiki Południowej Afryki. Kontrakt zakładał opracowanie i produkcję systemu rakietowego zdolnego do zwalczania celów powietrznych na niskich pułapach w każdych warunkach atmosferycznych. Pierwsze baterie zostały dostarczone do RPA w 1971 roku. Opracowany system okazał się na tyle udany, że w późniejszych latach zamówienie na niego złożyły między innymi armie Francji, Pakistanu i Arabii Saudyjskiej. Produkowano dla nich systemy Crotale różniące się głównie dodatkowym wyposażeniem. Pojazd-wyrzytnia składa się z wyrzutni czterech pocisków ziemia-powietrze (typu R-440 firmy Matra) oraz z radaru śledzenia i naprowadzania, zamontowanych na podwoziu lekko opancerzonego terenowego wozu kołowego. To samo podwozie zostało wykorzystane do zamontowania stacji radiolokacyjnej wykrywania celów. Typowa bateria składa się z trzech pojazdów-wyrzutni oraz jednego pojazdu-stacji radiolokacyjnej.

Producent: Thomson-CSF (Francja)
Masa wyrzutni: 14,8t
Masa stacji: 12,3t
Wymiary wyrzutni: 6,22 x 2,72 x 3,41m (dł. x szer. x wys.)
Wymiary stacji: 6,22 x 2,72 x 3,05m (dł. x szer. x wys.)
Załoga: 2
Zasięg pojazdu: 600km
Uzbrojenie: 4x rakieta ziemia-powietrze R-440


Surface-to-air missile launcher Crotale

Place of origin: Thomson-CSF (France)
Weight of the launcher: 14,8t
Weight of the radar: 12,3t
Dimension of the launcher: 6,22 x 2,72 x 3,41m (length x width x height)
Dimension of the radar: 6,22 x 2,72 x 3,05m (length x width x height)
Crew: 2
Vehicle range: 600km
Armament: 4x surface-to-air missile R-440


Model kartonowy Crotale

Skala: 1:25
Kamuflaż: Pakistan


Paper model Crotale

Scale: 1:25
Camouflage: Pakistan
Wszelkie prawa zastrzeżone
2011-2018 2D-3D (Marek Wrona)