Niemiecki trał minowy z okresu II wojny światowej - prototyp Raumer-S

W 1944 roku firma Krupp zbudowała prototyp super ciężkiego pojazdu rozminowania nazwanego roboczo Raumer-S. Pojazd o łącznej masie 130 ton składał się z dwóch członów (każdy napędzany przez własny silnik Maybach HL90) połączonych przegubem. Oba człony posiadały parę stalowych kół o średnicy 2,6 m. Koła każdego z członów miały inny rozstaw, co pozwalało oczyścić z min większą powierzchnię. Jedyny zbudowany egzemplarz pojazdu został zdobyty pod koniec wojny przez armię amerykańską i przetransportowany do USA.

Producent: Krupp (Niemcy)
Masa: 130t
Wymiary: 15,2 x 3,0 x 2,6m (dł. x szer. x wys.)
Prędkość pojazdu: 30km/h
German mine trawl - prototype Raumer-S

Place of origin: Krupp (Germany)
Weight: 130t
Dimension: 15,2 x 3,0 x 2,6m (length x width x height)
Speed: 30km/h
Model kartonowy Raumer-S

Skala: 1:25
Kamuflaż: Niemcy


Paper model Raumer-S

Scale: 1:25
Camouflage: Germany
Wszelkie prawa zastrzeżone
2011-2018 2D-3D (Marek Wrona)